น้ำมันหอมระเหยสำหรับวงการอุตสาหกรรม

น้ำมันหอมระเหย ใช้เป็นสารแต่งกลิ่นในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา ผสมแต่งกลิ่นในสินค้าอุปโภค เช่น ขนมขบเคี้ยว ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ความต้องการใช้น้ำมันหอมระเหยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจสินค้าประเภทตกแต่งกลิ่นมากขึ้น ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง และมีการใช้น้ำมันหอมระเหยในหลากหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งกลิ่นสังเคราะห์จะมีราคาถูกกว่าน้ำหอมที่ผลิตจากธรรมชาติมาก ดังนั้นวงการอุตสาหกรรมจึงนำมาใช้ปรุงแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพู โลชั่น ผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ น้ำยาขัดเงา ฯลฯ

การใช้น้ำมันหอมสังเคราะห์เกรดเครื่องสำอางโดยผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นทางเลือกที่ดีและยอมรับในเรื่องความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง บางกลิ่นที่ไม่สามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติได้หรือยังไม่มีในท้องตลาด เช่น กลิ่นดอกโมก ใบชา ชาเขียว นมข้าว กลิ่นผลไม้ต่างๆ เบอร์รี่ หรือกลิ่นที่สามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยได้ แต่มีราคาแพงเกินงบ เช่น มะลิ กุหลาบ ดอกบัว ลีลาวดี จำปา จำปี


Visitors: 22,509