การบูร

การบูรคือสารเคมีที่สกัดได้จากต้นการบูร ซึ่งเป็นสมุนไพร ต้นไม้ขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร เป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขามาก มีสีเขียวตลอดทั้งปี  ลำต้นและกิ่งค่อนข้างเรียบมีใบเป็นใบเดี่ยวใบมีลักษณะเรียวเป็นรูปไข่ปลายใบเรียวแหลม  ขอบใบเรียบ ด้านบนของใบเป็นมัน ด้านล่างหรือใต้ใบมีนวล ดอกเป็นดอกช่อมีสีเหลืองอ่อน ผลมีขนาดเล็กค่อนข้างกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.7 - 1.2 เซ็นติเมตร มีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีดำมีเมล็ดเพียง 1 เมล็ด เดิมเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน แต่ปัจจุบันนี้ได้แพร่หลายไปหลายประเทศ  รวมทั้งประเทศไทย

การบูรที่ได้จากธรรมชาติ มีลักษณะเป็นผลึกเล็กๆ สีขาว เกิดอยู่ทั่วทั้งต้น เราจะมองเห็นตามรอยแยก รอยแตกของต้นการบูร  และจะมีมากบริเวณใกล้ๆกับโคนต้นและราก ซึ่งจะมีกลิ่นหอมมากกว่าส่วนอื่นๆ การบูรส่วนมากจะละลายอยู่ภายในน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ภายในส่วนต่างๆของต้นการบูร

การผลิตการบูร นิยมทำโดยนำส่วนต่างๆของต้นการบูรมาหั่นเป็นชื้นเล็กๆ มักจะใช้ต้นการบูรที่มีอายุประมาณ 5  ปีขึ้นไปนำไปต้มหรือกลั่นโดยใช้ไอน้ำ น้ำมันหอมระเหยที่กลั่นได้จะอยู่ในภาชนะที่รองรับเมื่อได้น้ำมันหอมกระเหยที่มากพอจะมองเห็นการบูร ตกผลึกเป็นก้อนที่มีสีขาวๆ แยกออกมาจากน้ำมันหอมระเหยเราก็เก็บเอาผลึกนั้นมาทำเป็นก้อนหรือบดเป็นชิ้นเล็กๆละเอียดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปบางแห่งในประเทศอเมริกาจะใช้ใบและยอดอ่อนมากลั่นเอาการบูรและน้ำมันหอมระเหย ซึ่งจะได้ผลผลิตเร็วขึ้นแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะน้อยกว่ากลั่นมาจากส่วนลำต้อนและเมื่อตัดใบไปใช้แล้วใบใหม่จะเจริญออกมาอีกภายในเวลาประมาณ 2 เดือนและก็สามารถเก็บใบใหม่ไปใช้กลั่นใหม่ได้อีก

การใช้ประโยชน์จากการบูร ใช้เป็นยาระงับเชื้ออย่างอ่อน  ยากระตุ้นหัวใจ ขับลม ขับเสมหะ ใช้ทำยาถูนวด แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อใช้เพื่อแก้อาการคันที่ผิวหนังเป็นต้น ตอนนี้คงจะทราบแล้วนะครับว่า การบูรที่เราเห็นเป็นเกร็ดเล็กๆ สีขาวๆ อยู่ในห่อผ้าโปร่งสวยงามนั้นทำมาจากต้นการบูร ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น

Visitors: 22,510